Quy trình sản xuất

Gạo Hiểu về trái tim được sản xuất với quy trình khép kín và hiện đại.

Sau khi cân/sàng tạp chất, gạo sô được đem qua công đoạn xát gạo loại bỏ cám vàng, tách đá, sạn, kim loại. Tiếp đó là công đoạn lau bóng và sấy gió, rồi tách màu.

Tách màu là công đoạn loại bỏ gạo hư hỏng, sâu bệnh, ẩm vàng, bạc bụng… nhằm đạt chất lượng về mặt cảm quan.

Cuối cùng, gạo sẽ được phân hạt để đưa vào giai đoạn cân, đóng túi bằng hệ thống cân điện tử chính xác và hút chân không để đảm bảo gạo có thể giữ được một năm vẫn tươi thơm, ngon dẻo và an toàn.