Trang chủ

Gạo Hiểu về trái tim là sản phẩm gạo chất lượng cao, an toàn của Quỹ Hiểu về trái tim giúp trẻ em nghèo đến trường.

Toàn bộ lợi nhuận từ chương trình “Gạo Hiểu về trái tim - Đưa em đến trường” sẽ được sử dụng để bảo trợ toàn diện về y tế, dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ em nghèo Việt Nam, góp phần đưa các em đến trường. Quỹ Hiểu về trái tim được đặt dưới sự kiểm toán của KPMG - một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.